Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ideální státní zřízení - utopie

(Toto není přesný návod, ale algoritmus - nejzákladnější koncepce)

Základ utopie dlí v eliminaci nejnižších tříd. Na rozdíl od Marxovy komunistické koncepce je koncepce utopistická silně třídně - kastovně - diferencována. Utopie není etické zřízení vzhledem k ostatním (podle Kantovy definice). Utopie je ekonomicky perfektně fungující stát.

Utopie je elitářská společnost s velice vysokou minimální životní úrovní. Idea utopie je velice složitá, jedná se o jakoby trojrozměrnou ideu - jedna část nedává bez ostatních smysl. Jelikož je jediná možnost sepsat teorii po řadě, udělat jakousi síť krychle, kdy obrazec samotný se složí až na konci, začnu prostě z určitého bodu a postupně osvětlím vše ostatní.

Základ všeho jsou kasty. První druh kast jsou kasty lidské. Kasta člověka je určena z faktorů: vzdělání, zaměstnaní + majetek. Každý dosažený stupeň/úspěch je přesně ohodnocen bonitou. Každá kasta má svůj spodní limit. Pro dosažení určité kasty se musí splnit minimálně její spodní limit - ten je dán dvěma požadavky - 1) Určitá minimální bonita za vzdělání a zaměstnání 2) Suma obou bonit vzdělání a zaměstnání + bonita za majetek (převeden na peníze, vysvětlím později) - kdy suma bonity za vzdělání a zaměstnání potřebná ke vstoupení do kasty je vždy vyšší, než součet minimálních hodnot bonit pro tuto kastu. Každá kasta umožňuje určité možnosti. Množství zboží, které smí občan zakoupit, zaměstnání do kterých může vstoupit. Nízké kasty mají velmi vysoké sociální dávky, ale malé možnosti zaměstnání, vyšší naopak - přičemž platy ze zaměstnání jsou mnohem vyšší, než sociální dávky. Druhý typ kasty jsou firemní kasty. Důležité je si uvědomit, že utopie není systém diskriminující, kasta je zařazení jednotlivce/firmy, do určité skupiny, která má pak různé alternativy. Z důvodu modifikace trhu, je tento systém udržitelný, ba dokonce extrémně výhodný. Trh v utopii je opravdu jiný, než klasický - ekonomické zákony (neviditelná ruka apod.) - jsou z  něho vyloučeny. V utopii jsou totiž dva separátní oběhy peněz. Dále pak dva trhy, spojené tak, jak napíšu později. První peníze jsou peníze vnější. Peníze vnější jsou podloženy kompletní sumou státního zlata. Používají se na obchod s okolnímy zeměmi a ty podléhají regulerním pravidlům měny. Na tomto trhu se podílí pouze ty firmy s označením: „vnější“ - tyto mohou obchodovat na mezinárodním poli volně, interakci s vnitřním trhem popíši později. Žádná firma se nemůže angažovat na obou trzích současně. Na vnitřním může obchodovat pouze firma s označením: „vnitřní“. Na vnitřním trhu se používá pouze tzv. vnitřní měna. Ta nepodléhá inflaci. Její hodnota je konstantní a nezávislá na libovolných proměnných. Taktéž cena produktů je konstantní. Platy jsou konstantní. Člověk v každé kastě má možnost za peníze, které si vydělá z platu (ve vnitřní měně pouze) zakoupit libovolné množství zboží z uvedených kvót stanovených jeho kastou. Firmy mohou vyrábět takové zboží takové kvality, jako určuje její kasta. Kastu firmy určuje: Zaměření, bonita za obrat, bonita za zisk, kvalita dostávání kastovním závazkům (pokud není pak následující věta). V každé kastě je přesně určen počet firem. Ve chvíli, kdy firma nesplní standarty kasty, ve které je, je okamžitě, jakmile je možné, nahrazena jinou firmou, která do této kasty aspiruje. Každý zaměstnanec dostává plat ve vnitřní měně přesně odvozený od svého statusu, kvůli zmražení inflace je plat konstántní, plat roste s kastou a postavením ve firmě. Každé zaměstnání vyžaduje určitou kastu a vzdělání. Zvláštní třídou je státní firemní kasta - tam se zaměstnanci prostě platí z vytištěných peněz. V utopii nikdy nedochází k vykoupení trhu - proto kastovní omezení. Každá vnější firma má zaměstnance placené z vnitřní měny, avšak plat je modifikován mírou úspěšnosti (v rámci kasty). Za veškerý zisk je zakoupeno zboží z ciziny (léky, ropa, věci , které se v zemi nevyrábí) a dáno na vnitřní trh s adekvátní cenou ve vnitřní měně. Produkce firem je vždy v mírné nadprodukci. Statky se skladují. Pokud by byla ekonomická situace vnějších firem špatná, prodá se adekvátní část statků tak, aby vnější firma byla vždy výdělečná do takové míry, aby dodala na trh potřebné množství zboží a aby nešla do mínusu. V totmto systému neexistuje převis nabídky, nebo poptávky. Existence bank se zachovává (limit nákupu pro kastu je měsíční - + existují extrémní hodnoty, které jsou doloženy od doktora, popř. od insttituce, kterou zahrnují [např. vážná nemoc-> nákup cizích léků]). Každý občan si může ukládat libovolné množství peněz a výběr je omezen kastou (+ viz. závorka předchozí). Individuální převody mezi občany jsou ilegální. Půjčky může poskytovat pouze banka a to za státem stanovený úrok. (půčka může být potřebná např. když občan je v urč. kastě a je v zaměstnání, které je na dolní hodnotě minimálního platu - potřebuje např. na auto). Jediné převody mohou být pouze pod dohledem bank a budou veřejné. Komunismus a nacismus je striktně ilegální (propagace, vlastnictví propagačních materiálů, ne teorie [např. pro výuku]). Opět se zavedou hodiny náboženství (důležité obnoviz - pospolitost) a historie státu. Nezaměstnaným bude zdarma poskytnuta rekvalifikace na místa, která jsou potřebná a v dosahu. Zůstanou jen ti opravdu nezaměstnaní (ze zaměstnání budou znatelně větší peníze). Velké zvýšení dozná důchod - tady se vytvoří specifická a dále diferencovatelná kasta - Nepracující důchodce. Ten bude mít i cizí léky hrazené státem - prevence je důležitá! Komunistická strana bude s okamžitou platností zrušena a politikům bude zakázána politická činnost v jekémkoli oboru. Zůstanou ministerstva a vláda, akorát příjmání zákonů bude extra-vzácné - při akutní potřebě změny - např. 90% minimálně souhlas apod. (musí stát dořešit). Utopie nesmí být dosaženo revolucí - vyžaduje kompletní kooperaci.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář